Σκοπός του συστήματος προόδου και πιστοποίησης στην Ε.Α. Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου Εκτύπωση E-mail

Οι εξετάσεις και τα επίπεδα γενικά δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο στον κόσμο του Τάι Τσι Τσουάν. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είναι όλο και περισσότεροι οι Μεγάλοι Δάσκαλοι που υιοθετούν κάποιο σύστημα προόδου και πιστοποίησης για τους μαθητές τους, βασισμένο στα επίπεδα και τις εξετάσεις, μετά από την υιοθέτηση παρομοίων συστημάτων από την Κινεζική και τη Διεθνή Ομοσπονδία Γου Σου, στις οποίες υπάγεται επισήμως το Τάι Τσι Τσουάν στην Κίνα και παγκοσμίως. Φυσικά, ο κάθε Δάσκαλος και στυλ έχουν το δικό τους σύστημα, το οποίο μπορεί να είναι από απολύτως βασικό, μέχρι και πάρα πολύ καλά οργανωμένο και εξελιγμένο.

Ένα καλά οργανωμένο σύστημα προόδου, εξετάσεων και πιστοποίησης είναι ένα σημαντικό κίνητρο για τον Δυτικό μαθητή αλλά και ένας τρόπος (ίσως όχι ο απόλυτος αλλά σε κάθε περίπτωση σημαντικός) να επαληθεύεται και να αναδεικνύεται η πληρότητα, η ποιότητα και η ορθότητα των γνώσεων και ικανοτήτων του κάθε ασκούμενου. Πέραν τούτου, η  διαδικασία αυτή γίνεται επίσης αφορμή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτές να ανταλλάξουν σκέψεις και απόψεις σχετικά με τη διδασκαλία, ώστε να διορθωθούν οι όποιες ατέλειες μπορεί να υπάρχουν αλλά και να ελεγχθεί η ποιότητά της.

Στην Ελληνική Ακαδημία Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου έχουμε ως βάσεις την αναγνώρισή μας από την International Wu Style Tai Chi Chuan Federation και τον Δάσκαλο Γου Κονγκ Γιου προσωπικά, την πολύ καλή οργάνωση της ύλης και την ανώτερης ποιότητας διδασκαλία. Έτσι, μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε ότι αφενός θα μπορέσετε να διδαχτείτε όλες τις πλευρές της τέχνης σε βάθος, ώστε να μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τις επιθυμίες σας για απόκτηση καλής υγείας, χαλάρωση, βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης, διαλογισμό και αυτοάμυνα αλλά και, αφετέρου, ότι θα μπορείτε να το αποδείξετε επίσημα με το αντίστοιχο δίπλωμα επάρκειας σε κάθε επίπεδο που παρέχουμε.