Τρόπος λειτουργίας συστήματος προόδου και πιστοποίησης στην Ε.Α.Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου Εκτύπωση E-mail

Η Ελληνική Ακαδημία Τάι  Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου εκτός από την υψηλής ποιότητας διδασκαλία που προσφέρει, παρέχει επίσης το σημαντικό προνόμιο σε όσους το επιθυμούν να μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, αποκτώντας διπλώματα έγκυρα και αναγνωρισμένα από τον κόσμο του Τάι Τσι Τσουάν διεθνώς, αφενός, αλλά και από την Ελληνική Πολιτεία, αφετέρου. Η διεθνής αναγνώριση των διπλωμάτων μας πηγάζει από την ιδιότητά μας ως μέλη της International Wu Style Tai Chi Chuan Federation, ενώ η αναγνώριση από την Ελληνική Πολιτεία προέρχεται από το γεγονός ότι η Ακαδημία μας συμμετέχει στην Ελληνική Ομοσπονδία Γου Σου, του επίσημου αναγνωρισμένου φορέα από το Ελληνικό κράτος για το Τάι Τσι Τσουάν και, ως εκ τούτου, όλα μας τα διπλώματα επικυρώνονται και από αυτήν.

Το Γου Τάι Τσι Τσουάν διαθέτει ένα πλήρες  πρόγραμμα διδασκαλίας, διαβάθμισης, εξέτασης και πιστοποίησης, χωρισμένο σε τρία βασικά επίπεδα: των Αρχαρίων, των Μέσων και των Προχωρημένων. Τα επίπεδα αυτά με τη σειρά τους έχουν χωριστεί από την Ελληνική Ακαδημία Τάι  Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου, για λειτουργικούς λόγους, σε τέσσερις διαβαθμίσεις το πρώτο και από τρεις τα άλλα δύο (Αρχάριοι 1, 2, 3, 4, Μέσοι 1, 2, 3 και Προχωρημένοι 1, 2, 3). Δύο φορές τον χρόνο (Δεκέμβριο και Ιούνιο), διεξάγονται εξετάσεις από την Ελληνική Ακαδημία Τάι  Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου στις οποίες μπορούν να λάβουν μέρος όσοι μαθητές είναι έτοιμοι και το επιθυμούν, από όλα τα Εκπαιδευτικά Κέντρα του συστήματος στην Ελλάδα. Ύστερα από την επιτυχία του στις εξετάσεις, ο μαθητής λαμβάνει το αντίστοιχο δίπλωμα από την Ελληνική Ακαδημία Τάι  Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου, καθώς και ειδικό σήμα το οποίο δείχνει το επίπεδό του (Σημείωση: Για τη δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων και απονομής βαθμών και διπλωμάτων έχει δοθεί στην Ελληνική Ακαδημία Τάι  Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου ειδική άδεια και εξουσιοδότηση από τον Μεγάλο Δάσκαλο Γου Κονγκ Γιου).

Όσον αφορά τους επίσημους εκπαιδευτές μας, αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδική άδεια διδασκαλίας και δίπλωμα από την International Wu Style Tai Chi Chuan Federation, υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον Δάσκαλο Γου Κονγκ Γιου. Επίσης, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις σχολές προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), όταν αυτές διοργανώνονται από την καθ’ ύλην αρμόδια, Ε.Ο. Γου Σου - Κουνγκ Φου.

 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπαγωγή στο σύστημα των εξετάσεων ΔΕΝ είναι υποχρεωτική, ούτε και εξαρτάται κατά κανέναν τρόπο η πρόοδος του μαθητή από τη συμμετοχή ή όχι σε αυτές. Η διδασκαλία παρέχεται με την ίδια ποσότητα και ποιότητα σε όλους, είτε συμμετέχουν είτε όχι στις εξετάσεις, ανάλογα με το πραγματικό τους επίπεδο και την τεχνική τους κατάρτιση).