Τσι Κουνγκ στο Τάι Τσι Τσουάν Τσι Κουνγκ στο Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου Εκτύπωση E-mail

Το Τσι Κουνγκ στο Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου είναι απολύτως πρακτικό και απομυθοποιημένο, χωρίς υπερβολές και πέπλα μυστικότητας να το καλύπτουν. Στην ουσία, πρόκειται για ένα σύνολο ασκήσεων, οι οποίες είναι φημισμένες στον κόσμο των Κινεζικών πολεμικών τεχνών για την αποτελεσματικότητά τους στον τομέα της υγείας αλλά και της συμπλοκής σώμα με σώμα, οι οποίες συνδυάζουν την κίνηση, την ακινησία, τη συγκέντρωση του νου και τον έλεγχο της αναπνοής. Βασικός τους στόχος είναι να διδάξουν στο σώμα την απόλυτη ευθυγράμμιση και την ορθή κίνηση, να βελτιώσουν την ικανότητα του ασκούμενου να ανοίγει και να κλείνει το στέρνο, την πλάτη και τις αρθρώσεις του, να δώσουν πολλά και διαφορετικά πρότυπα αναπνοής (σε σχέση με την ποιότητα, το μήκος και τη σχέση μεταξύ εισπνοής και εκπνοής) και να φθάσουν σε υψηλά επίπεδα τη συγκέντρωση του νου.

Οι ασκήσεις Τσι Κουνγκ της Οικογενείας Γου είναι οι εξής:

  • Αντίστροφη Αναπνοή
  • Φόρμα των 24 Τσι Κουνγκ
  • Μικροκοσμική Τροχιά
  • Μακροκοσμική Τροχιά