Σπρώξιμο των Χεριών στο Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου Εκτύπωση E-mail

Στο Γου Τάι Τσι Τσουάν το Σπρώξιμο των Χεριών έχει πάρα πολύ σημαντική θέση και παρουσία και η εξάσκηση σε αυτό είναι πολύ συστηματική και επίμονη. Εκτός από το ότι θεωρείται, και πράγματι είναι, ο κρίκος που ενώνει τις φόρμες με τις μαχητικές εφαρμογές, η εξάσκηση σε αυτό θέτει σε πρακτική δοκιμασία τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχει ήδη αποκομίσει ο ασκούμενος από την εξάσκησή του στις φόρμες, ενώ προσθέτει σε αυτές και άλλα πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να δοθούν μόνο μέσα από την επαφή με άλλους συνασκούμενους, και, τελικά, ανεβάζει την ποιότητα της κίνησης και των ικανοτήτων του σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το Σπρώξιμο των Χεριών είναι στην ουσία ένα εργαστήριο δοκιμών και τελειοποίησης των ήδη αποκτηθέντων αλλά και απόκτησης περαιτέρω γνώσεων και ικανοτήτων, από το οποίο πρέπει να περάσουν όλοι όσοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στο ολοκληρωμένο Τάι Τσι Τσουάν, έστω κι αν δεν είναι στις προθέσεις τους να ασχοληθούν με την αληθινή μαχητική εξάσκηση. Ωστόσο, γι’ αυτούς που επιθυμούν να αποκτήσουν αληθινή μαχητική ικανότητα, η οποία να ενσωματώνει την ποιότητα και την τεχνική του Τάι Τσι Τσουάν, το Σπρώξιμο των Χεριών είναι απαραίτητο και αναντικατάστατο.

Οι βασικές ασκήσεις Σπρωξίματος των Χεριών που υπάρχουν στο Γου Τάι Τσι Τσουάν (στη λίστα δεν συμπεριλαμβάνονται οι παραλλαγές τους που είναι αρκετές) είναι οι εξής:

 

 • Τέσσερις Γωνίες
 • Βηματισμός Εμπρός – Πίσω
 • Μισό Βήμα
 • Αλυσιδωτό Βήμα
 • Γέρνω Πίσω και Μπροστά [Φου Γιανγκ]
 • Εννέα Παλάτια
 • Μονό Σπάσιμο Ισορροπίας

 • Διπλό Σπάσιμο Ισορροπίας
 • Κύλιση του Αγκώνα

 • Μεγάλος Kύκλος
 • Ντα Λου
 • Ελεύθερο Σπρώξιμο Χεριών