Κουόκ Χσιά Τζουνγκ (Kwok Hsia Jung) 1926 - Εκτύπωση E-mail

Οικογενειακός Μαθητής του Δασκάλου Γου Κουνγκ Γι, σύζυγος της Δασκάλας Γου Γιαν Χσιά.