Επίπεδο Αρχαρίων Εκτύπωση E-mail

Στο Επίπεδο των Αρχαρίων δίνεται έμφαση στην πιο δημοφιλή πλευρά του Τάι Τσι Τσουάν, τη Φόρμα. Η Παραδοσιακή Φόρμα της Οικογενείας Γου αποτελείται από 108 κινήσεις ή σχήματα. Ο μαθητής αρχικά μαθαίνει τα σχήματα σιγά – σιγά μεμονωμένα και στη συνέχεια τα συνδέει μεταξύ τους σε αλυσίδες κινήσεων, μέχρι να ολοκληρώσει την Παραδοσιακή Φόρμα των 108 Κινήσεων. Στο Επίπεδο των Αρχαρίων, οι μαθητές μαθαίνουν τη Φόρμα με μηχανικές, τετράγωνες κινήσεις και με το κάθε μεμονωμένο σχήμα να αναλύεται λεπτομερώς στις επιμέρους κινήσεις του, από τον εκπαιδευτή της τάξης.

Εδώ γίνεται και η πρώτη επαφή με το βασικό Σπρώξιμο των Χεριών, το οποίο είναι το σκαλοπάτι που ενώνει τη Φόρμα με τις Μαχητικές Εφαρμογές αλλά και με ειδικές ασκήσεις ανακοπής πτώσεων και κυβισθήσεις, οι οποίες θα χρησιμεύσουν πολύ όταν ο μαθητής θα αρχίσει να δουλεύει με τις Μαχητικές Εφαρμογές, στο επόμενο Επίπεδο.

Στο κρίσιμο αυτό στάδιο, όπου θέτονται οι βάσεις για τη μετέπειτα πορεία και εξέλιξη του ατόμου στον κόσμο του Τάι Τσι Τσουάν, ο εκπαιδευτής εξασφαλίζει ότι ο κάθε μαθητής προχωράει με τη σωστή ταχύτητα αλλά και ακρίβεια. Το Επίπεδο αυτό ολοκληρώνεται όταν ο μαθητής μπορεί να εκτελέσει την Παραδοσιακή Φόρμα των 108 Κινήσεων τετράγωνα, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό.

Στο Επίπεδο των Αρχαρίων υπάρχουν τέσσερις διαβαθμίσεις. Για την ύλη των επιπέδων και διαβαθμίσεων αλλά και τους ελάχιστους χρόνους που απαιτούνται για την κατάκτησή τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα με την Ύλη.