Επίπεδο Προχωρημένων Εκτύπωση E-mail

Στο Επίπεδο Προχωρημένων δίνεται μεγάλη έμφαση στην περαιτέρω διόρθωση της Παραδοσιακής Φόρμας των 108 Κινήσεων, ενσωματώνοντας πλέον στην κίνηση πολύ βαθιές λεπτομέρειες, όπως το άνοιγμα και κλείσιμο των αρθρώσεων, της πλάτης και του στέρνου, την ενεργητική παλάμη και την πλήρη ευθυγράμμιση όλου του σώματος. Στο επίπεδο αυτό απαιτείται μεγάλη ακρίβεια και ροή στην κίνηση αλλά και συνδυασμός όλων των απαιτήσεων των προηγουμένων Επιπέδων. Τέλος, δίνεται έμφαση στη γνώση και ανάλυση όλων των κινήσεων της Φόρμας.

Στο επίπεδο αυτό διδάσκονται επίσης η Γρήγορη Κυκλική Φόρμα των 108 Κινήσεων, το Πρόγραμμα Αποφυγής Πτώσεων για Υπερήλικες, καθώς και η Καθιστή Φόρμα (για άτομα καθισμένα σε αναπηρικό αμαξίδιο).

Στο Επίπεδο Προχωρημένων, διδάσκονται επίσης ακόμη πιο εξελιγμένες και σύνθετες τεχνικές Σπρωξίματος των Χεριών, καθώς και το Ελεύθερο Σπρώξιμο των Χεριών, ενώ ο μαθητής αρχίζει την εκπαίδευσή του στα Όπλα (προκαταρκτικές ασκήσεις για τη Σπάθα, το Ξίφος και τη Λόγχη). Σε αυτό το επίπεδο γίνεται ακόμη μεγαλύτερη και εκτενέστερη εκμάθηση, εμβάθυνση και βελτίωση των Μαχητικών Εφαρμογών της Φόρμας, καθώς και των Τεσσάρων Μεθόδων για τις Μαχητικές Εφαρμογές και των Οκτώ Επιπέδων Παραγωγής Δύναμης. Ολοκληρώνοντας από μαχητικής πλευράς αυτό το επίπεδο, ο μαθητής διδάσκεται και την ελεύθερη συμπλοκή σώμα με σώμα, στα πλαίσια πάντα της σχολής και με όλους τους κανόνες ασφαλείας (χρησιμοποιώντας τεχνικές από όλο το φάσμα, όπως χτυπήματα με όλο το σώμα και όχι μόνο με τα χέρια και τα πόδια, κλειδώματα, ρίψεις, ανατροπές κ.α.), προσπαθώντας να ενσωματώσει σε αυτό όλη την ποιότητα και την τεχνική που έχει αποκομίσει από την πολύχρονη εξάσκησή του στο Τάι Τσι Τσουάν.

Τέλος, στο Επίπεδο Προχωρημένων η Φόρμα των 24 Τσι Κουνγκ ολοκληρώνεται και τελειοποιείται, ενώ διδάσκονται πολύ προχωρημένα Τσι Κουνγκ, όπως η Μικροκοσμική και η Μακροκοσμική Τροχιά, καθώς και οι αρχές στις οποίες στηρίζεται το Τσι Κουνγκ.

Το Επίπεδο των Προχωρημένων έχει τρεις διαβαθμίσεις. Για την ύλη των επιπέδων και διαβαθμίσεων αλλά και τους ελάχιστους χρόνους που απαιτούνται για την κατάκτησή τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα με την Ύλη.